VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE

LÆS DETTE DOKUMENT, FØR DE BENYTTER HJEMMESIDEN CANONEOS.DK.

Når du besøger hjemmesiden, accepterer De, at De er bundet af følgende vilkår og betingelser. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR, UNDLAD DA VENLIGST AT BENYTTE HJEMMESIDEN. CanonEOS.dk forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår uden forudgående varsel.

Profil
Ved enten oprettelse eller ændring af en profil på CanonEOS.dk accepterer du de vilkår som er gældende for CanonEOS.dk. Der er ikke tilladt at oplyse adresse eller telefonnummer i sin profil, lige som det heller ikke er tilladt at oplyse andres kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e.l.). Canon forbeholder sig retten til at slette profiler uden varsel, såfremt at profil ikke overholder de for sitet gældende vilkår eller det vurderes at profilen ikke har en sober og passende opførsel. Det er CanonEOS.dk, der definerer hvad der betragtes som brud på ” sober og passende opførsel”. Bliver en profil slettet og udelukket - og forsøger personen at oprette sig igen under en anden emailadresse, har administratorerne ret til at forhindre oprettelsen (slette profilen) på personen med henvisning til tidligere brud på de for hjemmesiden gældende regler..

Reklame o.l.
Der ikke tilladt noget sted på hjemmesiden at oprette indhold, som har kommerciel karakter. Det er tilladt under ens egen profil at oprette en hjemmesidehenvisning til ens egen hjemmeside.

Diskriminerende opførsel
Det er ikke tilladt at udvise en adfærd på hjemmesiden, som kan betragtes som diskriminerende. Dette gælder alle interaktionsmåder (upload af billeder, oprettelse af forumindlæg, osv.). Brud på dette medfører sletning af profil og udelukkelse fra sitet.

Forum.
Der forventes en sober og passende tone i forummet. Indlæg, som ikke følger denne venlige, men også bestemte henstilling, slettes uden varsel. Ved gentagne brud, slettes den profil, som står bag oprettelsen og e-mail-adressen udelukkes fra at kunne oprette sig på sitet igen. Det er CanonEOS.dk der bestemmer hvilke indlæg der vurderes at bryde med den ønskede tone. Det samme gælder såfremt det bedømmes at et indlæg har et upassende indhold (fx diskriminerende) eller hvis et indlæg vurderes at bryde med gældende lovgivning.

Billeder
Det er ikke tilladt at uploade billeder til hjemmesiden, som kan have en stødende karakter på andre brugere af hjemmesiden (herunder billedmateriale af stærk erotisk karakter). Materiale, som vurderes at kunne støde andre brugere slettes uden varsel, og ved gentagne brud på denne regel, slettes profilen bag billederne og emailadressen udelukkes fra at kunne danne udgangspunkt for oprettelse af profil igen. Det er profilernes eget ansvar, at de billeder de uploader er deres egne pproduktioner, og ikke bryder med nogle former rettighedsbeskyttelser eller aftaler om eksklusiv ret. Billeder uploaded til hjemmesiden må ikke bruges af andre, såfremt der ikke foreligger en klar aftale med ejermanden af billedet. CanonEOS.dk kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tvister mellem brugere af hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse
CanonEOS.dk fralægger sig hermed ansvaret for alle betingelser, garantier, repræsentationer og andre vilkår angående levering eller angivelig, manglende eller forsinket levering af webstedet, eller at webstedet er nøjagtig, komplet eller opdateret. CanonEOS.dk fralægger sig også ansvaret for alle forhold, der på anden vis kan være indforstået eller omfattet af disse vilkår og betingelser, hvad enten de er fremsat ifølge lov, sædvaneret eller på anden vis. De forstår og accepterer, at De anvender webstedet udelukkende på eget ansvar, og at Canon ikke yder nogen garanti for, at webstedet opfylder Deres krav, eller at webstedet leveres uden afbrydelser, fejlfrit eller sikkert. Alle tjenester, der tilbydes af CanonEOS.dk via dette websted, leveres "SOM DE ER" og "SOM DE FOREFINDES", og CanonEOS.dk påtager sig intet ansvar for eller udsteder ingen godkendelse af nogen art, hverken udtrykkeligt eller indforstået, af de oplysninger eller tjenester, der er omfattet af dette websted. CanonEOS.dk forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre eller inddrage enhver tjeneste, som tilbydes som en del af hjemmesiden.

Erstatningsansvar
CanonEOS.dk, enhver anden part (uanset om denne har været involveret i oprettelse, fremstilling, vedligeholdelse eller levering af denne hjemmeside) og enhver anden af Canon-gruppens virksomheder, fralægger sig alt erstatningsansvar og ansvar for ethvert omfang eller enhver type tab eller skader, der måtte overgå Dem eller en tredjepart, (herunder, men ikke begrænset til, alle direkte og indirekte begrundede tab, følgeskader eller tab af indtægt, profit, goodwill, data, kontrakter, brug af penge eller tab eller skader, der på nogen måde skyldes eller er forbundet med afbrydelser af virksomhed, og hvad enten der er tale om erstatningsforpligtende retsbrud, herunder uden begrænsning for uagtsomhed, kontraktbrud eller brud på anden vis) i forbindelse med denne hjemmeside på nogen måde eller i forbindelse med anvendelsen, umuliggjort anvendelse eller følger af anvendelsen af denne hjemmeside, enhver hjemmeside, der er tilknyttet eller materialet på sådanne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til tab eller skader på grund af virus, der kan inficere computerudstyr, software, data eller anden ejendom på grund af Deres adgang til, anvendelse af eller gennemsyn af denne hjemmeside eller hentning af ethvert materiale fra denne hjemmeside eller enhver hjemmeside, der er tilknyttet. Dette berører ikke lovbestemte rettigheder.

Gældende lovgivning
Disse vilkår og betingelser skal overholdes og forstås i overensstemmelse med dansk lovgivning. Opstår der tvist på baggrund af disse vilkår, afgøres de ved de danske domstole.

Copyright
Alle rettigheder forbeholdes af Canon og CanonEOS.dk. Det er strengt forbudt at kopiere, videregive eller genudgive noget materiale, der findes på hjemmesiden, uden CanonEOS.dk’s tilladelse.